Obchod Hračiek

Vrátenie tovaru do 14 dní

Kupujúci má právo od kúpnej zmluvy odstúpiť, a to do 14 dní od prevzatia tovaru, začínajúc od nasledujúceho dňa od prevzatia tovaru. Informácie o odstúpení od kúpnej zmluvy musia byť predávajúcemu doručené do 14 dní od prevzatia tovaru. Odstúpenie od kúpnej zmluvy môže kupujúci zasielať alebo priniesť osobne na korešpondenčnú adresu Lorde Mall s.r.o..V prípade osobného odberu na niektorom z odberných miest možno tovar vrátiť predávajúcemu cez dané odberné miesto.

  • tovar musí byť zabalený tak, aby nedošlo k poškodeniu pri preprave,

 

  • vrátený tovar musí byť vrátený predávajúcemu nepoškodený a neopotrebovaný a ak je to možné, tak v pôvodnom obale,
  • ak bude vrátený tovar poškodený, opotrebovaný alebo čiastočne spotrebovaný, vzniká predávajúcemu voči kupujúcemu nárok na náhradu škody jemu tým vzniknutej. Nárok na úhradu vzniknutej škody je predávajúci oprávnený jednostranne započítať proti nároku kupujúceho na vrátenie kúpnej ceny,
  • náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu hradí kupujúci,
  • pri odstúpení od kúpnej zmluvy musí byť pri tovare uvedené: číslo faktúry, číslo bankového účtu a poznámka "vrátenia tovaru do 14 dní".
  • zákonná lehota na vrátenie peňazí je 30 dní
  • predávajúci je oprávnený vykonať preskúmanie vráteného tovaru, najmä za účelom zistenia, či vrátený tovar nie je poškodený, opotrebovaný alebo čiastočne spotrebovaný
  • v prípade, že kupujúci zakúpil tovar na svoje IČO, tak právo odstúpenia o kúpnej zmluvy v lehote 14 dní od prevzatia tovaru nevzniká.


Upozornenie: vrátený tovar na dobierku nebude akceptovaný

Reklamačné oddelenie:

Lorde Mall s.r.o.

Korunní 1039

251 68 Kamenice

Česká republika

 

 

Obchod Hračiek
Doručenie do dvoch dní, kdekoľvek na SR
Obchod Hračiek
Radi Vám odpovieme na Vaše dotazy
Obchod Hračiek
S nami ušetríte
Obchod Hračiek
Obchod Hračiek
Prihlásenie zákazníka
E-Mail
Heslo

Zabudnuté heslo: [ Získate tu ]

potvrdenie