Obchod Hračiek

Ochrana osobných údajov

Informácie o zákazníkoch sú uchovávané v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov v platnom znení. Uzatvorením kúpnej zmluvy kupujúci súhlasí so spracovaním a zhromažďovaním svojich osobných údajov v databáze predávajúceho po splnení zmluvy. Kupujúci má právo písomne ​​(emailom info@obchodhracek.cz alebo na korešpondenčnú adresu Lorde Mall s.r.o., organizační složka požiadať, aby jeho údaje boli vymazané z evidencie predávajúceho. Kupujúci má prístup k svojim osobným údajom a právo na ich opravu vrátane ďalších zákonných práv k týmto údajom.

Tieto údaje sú plne zabezpečené a nebudú poskytované žiadnej tretej osobe s výnimkou, kedy je poskytnutie údajov (meno a priezvisko, adresa, email, telefón) nevyhnutnou podmienkou doručenia tovaru. Všetky zmluvy sú po svojom uzavretí archivované predajcom v elektronickej forme a sú prístupné len prevádzkovateľovi obchodu Lorde Mall s.r.o., organizační složka.Prihlásenie zákazníka
E-Mail
Heslo

Zabudnuté heslo: [ Získate tu ]

potvrdenie