Obchod Hračiek

Obchodné podmienky

ÚVODNÉ USTANOVENIE

Tieto obchodné podmienky upravujú vzájomné práva a povinnosti medzi zmluvnými stranami kúpnej zmluvy, ktorá je uzatváraná medzi predávajúcim Lorde Mall s.r.o. , Korunní 1039, 251 68 Kamenice, IČ: 06536387, DIČ: CZ06536387 a kupujúcim (zákazník, spotrebiteľ).

Všetky zmluvné vzťahy sú uzatvorené v súlade s právnym poriadkom Slovenské republiky.


Predovšetkým:

40/1964 Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov

108/2000Sb. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov

428/2002Sb. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov

 

KÚPNÁ ZMLUVA

Zmluva je uzavretá dvomi stranami, kedy na jednej strane je spotrebiteľ a na druhej dodávateľ. Kúpna zmluva vzniká odoslaním objednávky kupujúcim a prijatím objednávky predavajúcim.

Ceny ponúkaného tovaru sú uvedené vrátane dane z pridanej hodnoty. Informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru sú uvedené v týchto obchodných podmienkach a v objednávkovom procese u výberu spôsobu dopravy.

Pre objednanie tovaru vloží kupujúci tovar do košíku pomocou tlačidla kúpiť, ktoré sa nachádza v detaile produktu. Pre dokončenie nákupu prejde kupujúci k pokladni, kde si skontroluje informácie o objednanom tovare (počet kusov, druh, cena vrátane DPH / kus). Po kontrole prejde kupujúci k ďalšiemu kroku objednávky pomocou tlačidla pokračovať. V objednávkovom formulári si kupujúci ďalej zvolí druh prepravy (kde sú uvedené ceny vrátane. DPH) a druh platby. V ďalšom kroku vyplní kupujúci fakturačné a doručovacie údaje. Údaje uvedené v objednávke sú predávajúcim považované za správne. Všetky doplňujúce údaje k objednávke môže kupujúci vpísať do poznámky. Pred zaslaním objednávky predávajúcemu je kupujúcemu umožnené skontrolovať a meniť údaje, ktoré do objednávky kupujúci vložil. Pre uzavretie nákupu kupujúci klikne na tlačidlo dokončiť.

Predávajúci bezodkladne po obdržaní objednávky toto obdržaní kupujúcemu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronickej pošty kupujúceho uvedenú v objednávke.

Predávajúci je vždy oprávnený v závislosti na charaktere objednávky (množstvo tovaru, výška kúpnej ceny, predpokladané náklady na dopravu) požiadať kupujúceho o dodatočné potvrdenie objednávky (napríklad písomne ​​alebo telefonicky). Kupujúci berie na vedomie, že predávajúci nie je povinný uzatvoriť kúpnu zmluvu, a to najmä s osobami, ktoré predtým podstatným spôsobom porušili svoje povinnosti voči predávajúcemu.

Kupujúci súhlasí s použitím komunikačných prostriedkov na diaľku pri uzatváraní kúpnej zmluvy. Náklady vzniknuté kupujúcemu pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s uzatvorením kúpnej zmluvy (náklady na internetové pripojenie, náklady na telefónne hovory) si hradí kupujúci sám.

K mimosúdnemu riešeniu spotrebiteľských sporov z kúpnej zmluvy je príslušná Česká obchodná inšpekcia, so sídlom Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČO: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz.

Daňový doklad je vždy súčasťou každej zásielky a slúži zároveň ako záručný list. V prípade jeho straty Vám môžeme
vystaviť jeho kópiu, ktorú Vám odošleme v .pdf na Vašu e-mailovú adresu.


PROVOZOVATEL:

Lorde Mall

Korunní 1039
251 68 Kamenice

IČ: 006536387
DIČ: CZ06536387

Tieto podmienky nadobúdajú účinnosťou 25. 2. 2016

Obchod Hračiek
Doručenie do dvoch dní, kdekoľvek na SR
Obchod Hračiek
Radi Vám odpovieme na Vaše dotazy
Obchod Hračiek
S nami ušetríte
Obchod Hračiek
Obchod Hračiek
Prihlásenie zákazníka
E-Mail
Heslo

Zabudnuté heslo: [ Získate tu ]

potvrdenie